Notificare cu privire la protecţia datelor personale

 1. Operatorul datelor cu caracter personal: Datele dumneavoastră sunt prelucrate de către MOTEL BUCIUM S.R.L. cu sediul social în Iasi, Sos. Iasi-Vaslui km. 12, judeţul Iasi, înregistrată la ORC Iași sub nr. J 22/3679/2008, CIF RO 24881200, tel. 0232 266 666, email contact@grandhoteltraian.ro, punct de lucru în Piata Unirii, nr 1, cunoscut sub denumirea comercială Grand Hotel Traian.

Pentru orice informații legate de datele dumneavoastra cu caracter personal ne puteți contacta în orice moment utilizând următoarele date de contact prezentate mai sus.

Pentru obținerea unor interpretări oficiale legate de exercitarea drepturilor care decurg din legislația privind protecția datelor cu caracter personal sau pentru a vă exprima nemulțumirile legate de maniera în care Grapefruit SRL asigură prelucrarea datelor cu caracter personal, vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la următoarele coordonate de contact: (i) prin poștă sau curier la adresa din București, bulevardul General Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, cod poștal 010336, (ii) prin poștă electronică la adresa: anspdcp@dataprotection.ro, (iii) prin fax la nr. 0318.059.602 sau (iv) la nr. de telefon 0318.059.211.

 1. Datele cu caracter personal prelucrate sunt: numele și prenumele, adresa de domiciliu, adresa de email, numarul de telefon și adresa IP.
 1. Tipurile de prelucrare

“Prelucrarea” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, transmiterea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

 1. Principiile prelucrării datelor cu caracter personal

Motel Bucium SRL se obligă să respecte principiile de protecție a datelor cu caracter personal (denumite în continuare „Principiile”) prevăzute de GDPR, pentru a se asigura că toate datele sunt:

 • Prelucrate în mod corect, legal și transparent;
 • Colectarea datelor în scopuri specificate, explicite și legitime;
 • Adecvate, relevante și limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;
 • Corecte și actualizate;
 • Păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar în raport de scopul prelucrării;
 • Procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate, într-un mod care să asigure o securitate adecvată a prelucrării, astfel încât datele să fie integre, confidențiale și disponibile.
 1. Scopul prelucrării datelor
 2. Rezervarea cazării. Folosim datele dumneavoastră pentru a vă putea înregistra în evidențele și pentru a rezerva cazarea la Grand Hotel Traian.
 3. Marketing, reclamă, publicitate. Ne oferiți consimțământul prealabil de a utiliza datele dvs. personale pentru a vă transmite periodic oferte comerciale prin email cu privire la serviciile și produsele noastre, viitoare campanii sau invitații la evenimentele organizate de noi. Puteți să vă dezabonați de la ofertele personalizate prin transmiterea unui email pe adresa contact@ro.
 4. Îndeplinirea unor obligații legale. Pot fi prelucrate date personale în scopul îndeplinirii unor obligații legale. Folosim informațiile dvs. de plată în scopuri de contabilitate, facturare și audit și pentru detectarea și/sau prevenirea oricăror activități frauduloase.
 5. Beneficiarii datelor

Pentru a atinge scopurile menționate mai sus la punctul 5 utilizăm furnizori de servicii, respectiv imputerninciți conform art. 28 GDPR, de exemplu furnizorii noștri de servicii pentru hosting, platformă și servicii de întreținere, pentru trimiterea e-mailurilor și SMS-urilor, contactarea telefonică sau imprimarea de materiale publicitare personalizate, consultanti externi, toți aceștia putând care se află în țări din din Romania sau din afara ei sau a Uniunii Europene/Spatiului Economic European.

Asigurăm, de exemplu, prin reglementări contractuale, că acești furnizori de servicii prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu legislația europeană privind protecția datelor, pentru a garanta un nivel ridicat de protecție a datelor, (spre exemplu, clauze contractuale standard, existenta unor reguli corporatiste obligatorii, etc.) chiar dacă datele cu caracter personal sunt transferate într-o țară în care se utilizează în mod obisnuit un alt nivel de protecție a datelor și pentru care nu există nicio decizie de adecvare a Comisiei UE.

Nu se efectuează alte transferuri de date cu caracter personal către alți destinatari, cu excepția cazului în care deținem obligația aceasta prin lege.

 1. Perioada stocării datelor

Operatorul  stochează datele dvs. cu caracter personal până când solicitați să fie șterse, dar nu mai mult de 5 ani. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime le impun.

 1. Drepturile dumneavoastră

Puteți contacta societatea pentru a vă exercitarea drepturilor prevăzute de Regulamentul nr. 2016/679 la datele de contact ale Operatorului indicate la pct. 1. Aceste drepturi sunt:

 • Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate.
 • Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete.
 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor, inclusiv în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori.
 • Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor în cazul în care persoana vizată contestă exactitatea datelor, precum si in alte cazuri prevazute de lege.
 • Dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și mecano-lizibil și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator.
 • Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea.
 • Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere.
 • Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă considerați că prelucrarea datelor este o încălcare a GDPR.

Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: poti cere si obtine interventia umana cu privire la respectiva prelucrare, iti poti exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta si poti contesta decizia.

 1. Securitatea prelucrării

Motel Bucium SRL a adoptat măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerințele GDPR, cu scopul de a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau transmitere, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală. Toți angajații și colaboratorii noștri precum și orice terțe părți care acționează în numele și pe seama noastră și sunt obligați să respecte confidențialitatea informațiilor dumneavoastră și cerințele GDPR, în conformitate cu prevederile prezentei Politici.

 1. Securitatea datelor dvs. personale

Respectăm proceduri stricte de securitate în stocarea și dezvăluirea datelor dvs. personale și pentru a le proteja împotriva pierderii, distrugerii sau deteriorării accidentale. Datele pe care ni le furnizați sunt protejate cu ajutorul tehnologiei SSL (Secure Socket Layer). SSL este metoda standard în industrie de criptare a informațiilor personale și a datelor, pentru ca acestea să fie transferate în siguranță prin internet.

Toate detaliile de înscriere sunt transmise printr-o conexiune de tip SSL cu ajutorul infrastructurii de rețea dedicate (Multiprotocol Label Switching-MPLS) și sunt stocate în conformitate cu Standardele privind Securitatea Datelor.

Este posibil ca noi să dezvăluim informațiile dvs. unor terțe părți de încredere în scopurile stabilite în această Politică de confidențialitate. Solicităm tuturor părților terțe să dispună de măsuri tehnice și operaționale de securitate adecvate, pentru a vă proteja datele personale, în conformitate cu legislația irlandeză și UE privind normele de protecție a datelor.

 1. Procesarea formularelor de contact sau înscriere

Motel Bucium SRL va folosi informațiile pe care le furnizați în secțiunea corespunzătoare de contact, existentă pe site, exclusiv cu scopul de a procesa solicitarea dumneavoastră.

Prin furnizarea oricăror date cu caracter personal prin intermediul site-ului www.grandhoteltraian.ro, înțelegeți și sunteți de acord că datele dumneavoastră vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile politicii subscrisei.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că pentru a putea procesa solicitările dumneavoastră transmise în secțiunea ”Rezervă acum”, este posibil ca, în anumite circumstanțe, să avem obligația de a transmite datele dumneavoastră, partenerilor noștri.

Cu toate acestea, subscrisa a adoptat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea transferului de date, precum și prelucrarea în conformitate cu cerințele GDPR a datelor dumneavoastră, de către entitățile menționate anterior.

Motel Bucium SRL se obligă să nu prelucreze datele cu caracter personal furnizate în alt scop decât acela pentru care au fost transmise, cu excepția situațiilor în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a le utiliza și în alte scopuri

 1. Exonerare de răspundere

Site-ul www.grandhoteltraian.ro poate conține legături către alte site-uri și/sau alte pagini web care nu sunt proprietatea subscrisei. Motel Bucium SRL nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la conținutul acestor site-uri și, prin urmare, nu va putea fi ținută răspunzătoare pentru conținutul, publicitatea, bunurile, serviciile, software-ul, informațiile sau alte materiale disponibile pe sau prin intermediul acestor site-uri. Motel Bucium SRL nu va fi responsabilă de pierderea datelor cu caracter personal, de orice efecte negative asupra datelor personale ale vizitatorilor sau de alte daune morale și/ sau patrimoniale cauzate de accesul la respectivele site-uri.

 

Prin bifarea căsuței de acceptare vă exprimați acordul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu politică prezentată.